ขั้นตอนการปูกระเบื้องยางแบบคลิกล็อค ปูง่ายรื้อถอนออกได้ไม่ต้องใช้กาวหรือปูน

กระเบื้องยาง กระเบื้องที่ผลิตจากวัสดุยืดหยุ่นเช่น ไวนิล ยาง และวัสดุทดแทนไม้ต่างๆ โดยคุณสมบัติเด่นของกระเบื้องยางก็คือการติดตั้ง ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ปูนกาวเหมือนกระเบื้องทั่วไป และความยืดหยุ่นที่ทำให้ไม่แตกหักง่าย รับแรงกระแทกได้ดี และทดต่อรอยขีดข่วน

โดยวิธีในการติดตั้งกระเบื้องยางแบ่งออกได้หลายประเภท เช่น กระเบื้องยางแบบกาวในตัวที่สามารถลอกแถบกาวแล้วติดตั้งได้ทันที แบบใช้กาวติดตั้ง และแบบคลิกล็อค วันนี้เราจะเอาวิธีการติดตั้งแบบคลิกล็อคมาอธิบายให้ฟังกันค่ะ

ขั้นตอนที่ 1 : วัดขนาดกว้าง ยาวของพื้นที่กะแนวการวางกระเบื้องยาง และเตรียมทำความสะอาดพื้นที่ที่จะใช้ปู โดยแบบคลิกล็อคสามารถปูบนพื้นที่ได้หลากหลายไม่ต้องกลัวเรื่องความชื้น เพราะไม่ต้องใช้กาวหรือปูนในการติดตั้ง

ขั้นตอนที่ 2 : เตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้ กระเบื้องยาง อุปกรณ์ปิดริมขอบแนวกระเบื้อง อุปกรณ์วัดระยะ อุปกรณ์ตัดกระเบื้อง (คัตเตอร์/ไม้บรรทัดเหล็ก) เพื่อให้ง่ายต่อการวางแนวแนะนำให้ใช้อุปกรณ์กั้นเว้นร่องโดยเว้นขอบจากผนังประมาณ 6 มม.

ขั้นตอนที่ 3 : เริ่มการติดตั้ง ดังนี้

1.เริ่มติดตั้ง มุมบนซ้ายใช้ลิ่มเว้นระยะแผ่นพื้นกับผนัง 2 ด้าน ประมาณ 6 มม.

2.นำชิ้นที่ 2 มาติดตั้งโดยเสียบลิ่ม เอียงทำมุมเข้าหาร่องรับด้านข้างของแผ่นแรกปูแบบนี้จนเสร็จแถวแรก

3.งานเก็บเศษ ให้ตัดเศษโดยเผื่อระยะห่างจากผนัง 6 มม.

4.การปูแถวที่ 2 การนำเศษไปใช้ควรมีความยาวไม่ต่ำกว่า 30 ซม. และเริ่มติดตั้งจาก ด้านซ้ายต่อจากแถวแรก

5.นำแผ่นเศษมาเริ่มติดตั้งแถวที่ 2 โดยยกแผ่นเศษเอียงทำมุมเข้าหาร่องรับด้านบนแถวแรก แล้ววางลง

6.นำแผ่นพื้นใหม่มาติดตั้งต่อจากแผ่นเศษ โดยเสียบลิ่มเอียงทำมุมเข้าหาร่องรับด้านข้างของแผ่นแรก (ด้านสั้น) แล้ววางลง

7.หลังจากนั้นจึงยกแผ่นพื้นให้เอียงทำมุมเข้าหาร่องรับด้านบนของแผ่นพื้นแถวแรก (ด้านยาว) แล้ววางลง ปูตามขั้นตอน 6-7 แบบนี้ จนเสร็จแถวที่ 2

8.หลังจากติดตั้งไปแล้ว 2-3 แถว ให้ตรวจสอบ ระยะห่างของผนังกับแผ่นพื้นให้ได้ 6 มม. ลิ่มแน่นอยู่ในตำแหน่งเดิมเสมอ ติดตั้งเสร็จเรียบร้อย จึงนำลิ่มออกก่อนติดตั้งบัวผนัง

9.ในกรณีที่ผนังห้องเอียง ให้ตัดเศษเอียงตามหน้างาน โดยเพื่อระยะห่างจากผนัง 6 มม.ตามที่กำหนดไว้

ขั้นตอนที่ 4 : ตรวจเก็บความเรียบร้อยโดยขยับให้เข้าลิ้นครบทุกแผ่น

ขั้นตอนในการรื้อถอน

ระหว่างการปู หากพบว่าปูไม่เรียบร้อย สามารถรื้อถอนได้ตามวิธีดังนี้

1.เอียงกระเบื้องทำมุม 30-45 องศา และดึงออก โดยดึงออกจากด้านยาวของแผ่นกระเบื้อง

2.เลื่อนกระเบื้องด้านสั้นออกจากตัวคลิกล็อค (Click Lock) ในด้านตรงกันข้ามอย่าพยายามออกแรงฝืนดึง โดยให้ใช้วิธีเลื่อน เพื่อไม่ให้ตัวล็อคกระเบื้องเสียหาย